Organizacja

W skład Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ wchodzą:

1) Dyrekcja, w tym Dyrektor WSPL SPZOZ oraz Zastępca Dyrektora WSPL SPZOZ ds. Medycznych,
2) Księgowość, w tym: Główny Księgowy i Specjalista ds. Kadrowo-Płacowych
3) Gabinet zabiegowo-diagnostyczny,
4) Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,
5) Punkt szczepień,
6) Pracownia audiometryczna,
7) Pracownia spirometrii,
8) Pracownia EKG,
9) Rejestracja,
10) Gabinety Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
11) Poradnia medycyny pracy,
12) Poradnie specjalistyczne,
13) Poradnia zdrowia psychicznego,
14) Gabinety stomatologiczne,
15) Punkt pobrań materiałów do badań,
16) Gabinety rehabilitacji,
17) Pracownia RTG,
18) Gabinet USG.
 
Przy Przychodni działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Ministra Obrony Narodowej oraz organem doradczym Dyrektora.


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Radomiu
ul. Chrobrego 48, 26-600 Radom
tel. 48 360 60 68 wew 3
wspl.radom.pl