Status prawny

ZARZĄDZENIE Nr 45/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radomiu (Dz.Urz.MON.2019.228)
 
Status prawny
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radomiu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

Organem założycielskim Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomiu  jest Minister Obrony Narodowej.
 

Załączone pliki:

Statut Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Radomiu
(statut_wsplradom.pdf - 382.184 KB) Data publikacji: 2021-06-30 13:41:17 Redaktor: Anna Suligowska

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Radomiu
ul. Chrobrego 48, 26-600 Radom
tel. 48 360 60 68 wew 3
wspl.radom.pl